ชื่อ - นามสกุล :นางจงกลณี พานโฮม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :